PAS

Pedestrian Alert System

PAS paketet varnar föraren utav fordonet när en fotgängare befinner sig inom valbart område

Produktbeskrivning

Aktivt varningssystem framtaget för skydda fotgängare i industrimiljö där fordon finns i rörelse.
Pedestrian Alert System (PAS), varnar föraren med synlig ljussignal eller tillvald ljudsignal när en fotgängare med RFID tag eller transponder befinner sig valbart område mellan 1 till 6.5 meter.

Tillämpningsområden

Lastzoner där extern personal vistas, som möjligen inte har god kännedom runt området. Områden med dålig synlighet, korsningar där fotgängare och fordon möts, lagerhall med korridorer. Arbetsområden överlag som delas mellan fordon och fotgängare.
Responsive image

Egenskaper

 • Upptäcker fotgängare inom fordonets närhet.
 • Avståndet för detektorn justeras automatiskt beroende på hastighetern utav fordonet
 • Främre detektor verksam mellan 0.5 till 6.5 meter.
 • Sidoställd detektor verksam upp till 4 meter.
 • Mycket enkel installation.
 • Hållbara och robusta komponenter.
 • Tillämplig till alla typer utav industrifordon.

Fördelar

 • Ökat skydd i högriskområden
 • Ökad övervakning och skydd utav extern personal på arbetsplatsen
 • Minskade antal olyckor
 • Förhandlings verktyg i försäkringsfrågor
 • Ytterligare differentiering mellan objekt och människor

PAS består utav ett paket med följande komponenter

Responsive image
 • Personlig tag:
 • RFID tag skyddar fotgängaren från fordon.
Responsive image
 • Förare inhibitor:
 • Överskrider möjlighten för förarens personliga tag att upptäckas.
Responsive image
 • Upptäckt-antenn:
 • 2 enheter: fram och back.
Responsive image
 • RFID aktivator:
 • Aktiverar personlig tag.
Responsive image
 • Tag verifiering antenn:
 • En enhet för verifiering utav personlig tag, funktion och batteri.
Responsive image
 • Test-tag:
 • En aktiv enhet som ser till att systemet fungerar korrekt.
Responsive image
 • Indikator ljus/ljud:
 • Ett ljus, alternativt tillvald ljud som varnar föraren när fotgängare befinner sig inom riskzonen för fordonet.