Safe&Alert

Passiv Backsensor

Produktbeskrivning

Safe&Stop är en passiv backsensor för truckar och industrifordon. Systemet varnar föraren med både ljus och ljudsignaler när ett objekt, fordon eller mäniska befinner sig i kollisionszonen.
För aktiva system med broms assistans, Safe&Stop och Safe&Stop+

Tillämpning

Med hjälp utav Ultrasonic sensor placerad bak på fordonet upptäcks objekt som finns i kollisionszonen. Föraren utav fordonet varnas genom systemets avancerad MiniMind display, en kompakt enhet lokaliserad i förarhytten. Systemet varna med både ljus och ljudsignaler som intensivt ökar när ett objekt närmar sig.

Enkelt

Installation utav Safe&Alert kräver ingen teknisk förkunskap eller hjälp utav en tekniker. För att få systemet att fungera krävs endast att ansluta 3 kontakter

förvald

Genom knapptryck på MiniMind display är et möjligt att välja mellan tre olika förinställda konfigurationer. Ingen programmering genom dator eller programvara krävs för välja avståndet för dektektorerna.

Pålitlig

Robust design, förstklassiga material och höggradig elektronik bidrar till att denna produkt är en extremt pålitlig professionell utrustning

Komponenter

 • Ultrasonic CySens sensor:
 • Patenterad sensor kapabel till konstant och pålitlig upptäckt utav objekt upp till 4 meter, sid sektionerna upptäcker objekt upp till 1.5 meter.
  Avståndet för bromsning och stop utav fordonet kan ställas efter förarens behov, sensorena för sidan kan sättas av/på.
  Kombinationen utav central och sid sektioner genererar möjligheter för sensorn att upptäcka objekt inom en 180° vinkel från fordonets bakända.
 • Advanced MiniMind display:
 • Andvancerad display, hjärnarn av systemet.
  Fungerar som en central enhet, tar emot inkomande signaler från sensorn och varnar föraren utav fordonet med både ljus-, & ljudsignaler. En mycket kompakt enhet (40x130x36mm), vilket enkelt installeras synligt för föraren i hytten.
 • Batteri
Safe&Alert erbjuder 3 olika förinställda konfigurationer vilket kan väljas efter förarens behov. Varje konfiguration har förbestämda avstånd för dektektorerna.

Setup 1

Setup

Setup 3