Safe&Stop

Avancerad Aktiv Backsensor

Produktbeskrivning

Här erbjuds en komplett säkerhetslösning i form utav ett aktivt system. En avancerad backsensor som upptäcker objekt. Systemet varnar föraren med både ljus och ljudsignaler samt bromsar och stannar fordonet om det krävs för att undvika kollision.

Tillämpning

Med hjälp utav Ultrasonic sensor placerad bak på fordonet upptäcks objekt som finns i kollisionszonen. Föraren utav fordonet varnas genom systemets avancerad MiniMind display, en kompakt enhet lokaliserad i förarhytten. Systemet kan varna med både ljus och ljudsignaler. Även bromsa och stanna fordonet om det krävs.

Kraftig

En kompakt kraftfull enhet erbjuder sensor att enkelt placeras i bakändan på fordonet.

Justerbar

Egenskaper kan justeras efter användarns krav enkelt genom programvara. Med syfte att fungera i flertal arbetsmiljöer. Sensorns avstånd, ljus och ljudsignaler kan justeras enligt specifika krav och layout.

Pålitlig

Robust design, förstklassiga material och höggradig elektronik bidrar till att denna produkt är en extremt pålitlig professionell utrustning

Komponenter

 • Ultrasonic CySens sensor:
 • Patenterad sensor kapabel till konstant och pålitlig upptäckt utav objekt upp till 4 meter, sid sektionerna upptäcker objekt upp till 1.5 meter.
  Avståndet för bromsning och stop utav fordonet kan ställas efter förarens behov, sensorena för sidan kan sättas av/på.
  Kombinationen utav central och sid sektioner genererar möjligheter för sensorn att upptäcka objekt inom en 180° vinkel från fordonets bakända.
 • Advanced MiniMind display:
 • Andvancerad display, hjärnarn av systemet.
  Fungerar som en central enhet, tar emot inkomande signaler från sensorn och varnar föraren utav fordonet med både ljus-, & ljudsignaler. En mycket kompakt enhet (40x130x36mm), vilket enkelt installeras synligt för föraren i hytten.
 • Konsoler för montering
 • 8 wires cable
 • Kit med kontakter
Uttmärkt område är det maximala upptäcksområde täckt utav Safe&Stop systemet. Det är möjligt att själv bestämma avstådet för sensorn inom upptäcksområdet för möta användarens krav. Sensorerna för sidan kan sättas på/av enligt behov.
Safe&Stop+ större yta.