Avanserad Aktiv Backsensor

Produktbeskrivning
I fall fordonet överstiger 1,5 meter i bredd, är Safe&Stop lösingen. Här erbjuds ett utökat paket jämfört med Safe&Stop. Bestående utav dubbla ultrasonic sensorer synkroniserade speciellt för att övervaka ett bredare område. Systemet varnar föraren med både ljus & ljudsignaler samt bromsar och stannar fordonet om det krävs för att undvika kollision
Tillämpning
Med hjälp utav ultrasonic sensorer placerad bak på fordonet upptäcks objekt som finns i kollisionszonen. föraren utav fordonet varnas genom systemets avancerad MiniMind display, en kompakt enhet lokaliserad i förarhytten. Systemet kan varna med både ljus och ljudsignaler. Även bromsa och stanna fordonet om det krävs

Kraftig
  • En kompakt kraftfull enhet erbjuder sensor att enkelt placeras i bakändan på fordonet

Justerbar
  • Egenskaper kan justeras efter användarns krav enkelt genom programvara. Med syfte att fungera i flertal arbetsmiljöer. Sensorns avstånd, ljus och ljudsignaler kan justeras enligt specifika krav och layout

pålitlig
  • Robust design, förstklassiga material och höggradig elektronik bidrar till att denna produkt är en extremt pålitlig proffessionell utrustning

Uttmärkt område är det maximala upptäcksområde täckt utav Safe&Stop+ systemet. Det är möjligt att själv bestämma avstådet för sensorn inom upptäcksområdet för möta användarens krav. Sensorerna för sidan kan sättas på/av enligt behov.


Komponenter

Ultrasonic CySens sensor:

Patenterad sensor kapabel till konstant och pålitlig upptäckt utav objekt upp till 4 meter, sid sektionerna upptäcker objekt upp till 2 meter.
Avståndet för bromsning och stop utav fordonet kan ställas efter förarens behov, sensorena för sidan kan sättas av/på.
Kombinationen utav central och sid sektioner genererar möjligheter för sensorn att upptäcka objekt inom en 180° vinkel från fordonets bakända.

Advanced minimind display:

Andvancerad display, hjärnarn av systemet.
Fungerar som en central enhet, tar emot inkomande signaler från sensorn och varnar föraren utav fordonet med både ljus-, & ljudsignaler. En mycket kompakt enhet (40x130x36mm), vilket enkelt installeras synligt för föraren i hytten.

Konsoler för montering
8 wires cable
kit med kontakter