Motec kameraövervakningssystem för maskiner inom bygg- och anläggningsindustrin

Motec kameraövervakningssystem hjälper förare, av stora byggmaskiner och fordon, att röra sig på ett säkrare och effektivare sätt. Med hjälp av Motec Heavy-Duty kameror kan föraren uppfatta människor och andra föremål i maskinens riskzon tidigare. Därigenom hjälper Motec kameraövervakningssystem att uppfylla kraven i maskindirektivet 2006/97 / EG. Särskilt med grävmaskiner och hjullastare uppfyller Motec kamerasystem övervakningskraven enligt ISO 5006 och ISO 16001. På så sätt kan vi spara liv, hjälpa människor och sänka kostnaderna.

Fördelar:
Kvalitet, pålitliga komponenter
Genomtänkta, praktiska lösningar
Individuella system - optimal anpassning till förare, fordon och användningsområde
Omfattande praktiska tester
Support för installation och idrifttagning

kontakt

Richard Fagerlund
Mobile: +46 733 32 76 60
richard.fagerlund@forkliftequipment.se