Motec kamerasystem för försvarsfordon

Motec kameraövervakningssystem stöder förare och besättning på militärfordon så att de kan utföra sina uppdrag säkrare och effektivare. Motec Heavy-Duty-kameror tillsammans med bildskärm, gör det möjligt för föraren att övervaka korsningar och nära omgivning. Hinder eller hot runt fordonet kan upptäckas tidigt. På detta sätt kan Motec-system spara liv, hjälpa människor och sänka kostnader.

Motecs produktutveckling bygger på de höga industriella och militära kraven och uppfyller militära standarder. Våra komponenters mekaniska och elektriska konstruktion är motståndskraftig mot stötar, vibrationer, damm och fukt.

Varför välja våra produkter?
Individuell, anpassad produktion i små serier möjlig
Uppmärksamma på alla normer som krävs
Möter många speciella önskemål
Särskild lackering

Exempel på användning: Persontransporter

Fyra kameror ger en perfekt sikt omkring fordonet. Kamerans siktvinkel och placering gör att det är lätt att registrera området direkt framför, bredvid och bakom fordonet. Kamerabilderna kan aktiveras individuellt eller visas samtidigt. Föraren och sektionschefen kan också komma åt vilken kamera som helst oberoende av varandra och se relevanta bilder.

Fördelar:
Ytterligare skydd för soldater under transportering
Större säkerhet under transport
Kvalitetskomponenter, som uppfyller strikta militära standarder
Robusta kameror, förstärkta kablar och kontakter

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING: Obemannad minröjare

Sex kameror registrerar minröjarens omgivning. Två av dessa utgör kärnan i systemet: en MC3115X, vars siktvinkel är 115 grader, placerad vid radarsensorn och en vridbar zoomkamera, monterad parallellt med marken, ger exakta och detaljerade bilder.

Fördelar:
Gör minröjning lättare
Kameror utöver radar – lättare att upptäcka misstänkta föremål
Lättare att styra minröjaren

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING: Pansarvagnar

Två kameror behövs för att minska belastningen på föraren. En kamera monterad på baksidan ger en bild av vad som ligger bakom. Den andra pekar mot containern. Med en fältvinkel på 20 grader ger den tydliga bilder av tornet. Alla Motec-komponenter uppfyller de strängaste kraven för militär användning - till exempel är alla kablar och kontakter förstärkta med speciella skydds slangar.

Fördelar:
Kvalitetskomponenter som uppfyller strikta militära standarder
Robusta kameror, förstärkta kablar och kontakter
Större säkerhet vid förflyttning
Lindrar belastningen för föraren

kontakt

Richard Fagerlund
Mobile: +46 733 32 76 60
richard.fagerlund@forkliftequipment.se