Aggregatet har utformats för fastspänning av last mellan gafflarna. Gaffelklämmorna har en robust konstruktion för att möta de krav, som krävs inom återvinnings- och metallindustrin, bland
andra.


GAffelklämmor

Gaffelklämmor, roterbara

Slip-on armar

Hamnklämmor med sidoförskjutningsventil

Block- och tegelklämmor