Motec kamerasystem för fordon på järnväg

Motec-system ger optimal synlighet. De filmar områdena framför, bredvid och bakom maskinerna och underlättar växling och omlastning. Detta innebär att de garanterar bästa möjliga säkerhet och garanterar perfekta resultat genom övervakning av arbetsprocesserna.

Varför välja oss?
Kvalitet, pålitliga komponenter
Genomtänkta, praktiska lösningar
Individuella system - optimal anpassning till förare, fordon och användningsområden
Omfattande praktiska tester
Support för installation och idrifttagning

Exempel på användning: Två-vägs-grävare

Kamerasystem är obligatoriska på järnvägsmaskiner. En kamera monterad på vagnen registrerar området bakom grävmaskinen nästan helt. Omfördelnings- och kopplingsprocesser kan utföras snabbare och säkrare av föraren.

Lätt att:
Upptäcka människor / föremål framför och bakom maskinen
Kontrollera omfördelnings- och kopplingsförfaranden
Se avbrott i resvägen (t.ex. om räls demonteras)

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING: Järnvägsslipmaskin

Kameror - en för vardera sidan av skenorna - visar slipning och fräsning av körytorna. Föraren kan se sliphuvuden och hur pass slitna de är. Detta innebär att han kan kontrollera deras användnings- och utbytesintervall exakt. Systemen är skräddarsydda efter respektive krav.

Lätt att:
Se människor framför och bakom maskinen.
Kontrollera sliphuvuden, skenor och utsugssystem
Övervaka slipning och fräsning av skenor
Kontrollera slipstenens status och hur pass sliten den är

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING: Tunnelrengöringsmaskin

Kameror gör det lättare att övervaka rengöringsenheterna. Föraren har en översikt över suganordningen. Problem och blockeringar kan upptäckas tidigt och åtgärdas. Ytterligare kameror framför och bakom maskinen ger ökad säkerhet vid färd och växling.

Lätt att:
Upptäcka människor och föremål framför och bakom maskinen.
Övervaka arbetsområden
Kontrollera rengöringsenheten

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING: Maskin för att packa till material som sliprar och räls ligger på

System med sex eller fler kameror säkerställer säkra och effektiva arbetsprocesser. Kamerorna riktas mot vagnarna och ballastbehållarna under maskinerna. Detta innebär att operatören alltid har kontroll på komprimeringsprocessen i bädden mellan skenorna.

Lätt att:
Se människor framför och bakom maskinen
Kontrollera stämplingarna och vagnarna
Övervaka komprimeringsprocessen i ballastbädden

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING: Järnvägsfräsningsfordon

Kameror - en för vardera sidan av skenorna – visar fräsning av rälsytor. Föraren kan se fräshuvud och nivå av nedslitning. Detta innebär att han kan kontrollera dem och veta när de behövs bytas. Systemen är skräddarsydda efter respektive krav.

Lätt att:
Upptäcka människor / föremål bredvid och bakom maskinen
Kontrollera fräsverktyget, skenorna och utsugningssystemen
Övervaka fräsning av skenorna
Se fräsverktygets status

kontakt

Richard Fagerlund
Mobile: +46 733 32 76 60
richard.fagerlund@forkliftequipment.se