Motec kamerasystem för jordbruksmaskiner

Motec backkameror och kamerasystem ökar effektiviteten. Oavsett om det är ett dräneringsrör, ett bogserat fordon eller en maskin som skjuter upp balar - kan föraren selektivt övervaka arbetsprocesser i och på fordonet och korrigera fel snabbt.

Varför välja oss?
Kvalitet, pålitliga komponenter
Genomtänkta, praktiska lösningar
Individuella system - optimal anpassning till förare, fordon och applikation
Omfattande praktiska tester
Support för installation och idrifttagning

kontakt

Richard Fagerlund
Mobile: +46 733 32 76 60
richard.fagerlund@forkliftequipment.se