Avancerad Backsensor

Produktbeskrivning
Här erbjuds en komplett säkerhetslösning i form utav ett aktivt system. En avancerad backsensor som arbetar med Ultra Sonic-sensorer för upptäckt av objekt. Systemet varnar föraren med både ljus och ljudsignaler.
Tillämpning
Med hjälp utav Ultrasonic sensor placerad bak på fordonet upptäcks objekt som finns i kollisionszonen. Föraren utav fordonet varnas genom systemets avancerad MiniMind display, en kompakt enhet lokaliserad i förarhytten. Systemet kan varna med både ljus och ljudsignaler som intensivt ökar när ett objekt närmar sig.

Enkelt
  • Installationen utav Safe&Alert kräver ingen teknisk förkunskap eller hjälp utav en tekniker. För att få systemet att fungera krävs endast att ansluta 3 kontakter

Förvald
  • Genom knapptryck på MiniMind display är det möjligt att välja mellan 3 olika förinställda konfigurationer. Ingen programmering genom dator eller programvara krävs för att välja avståndet för detektorerna

pålitlig
  • Robust design, förstklassiga material och höggradig elektronik bidrar till att denna produkt är en extremt pålitlig professionell utrusting


Komponenter

Ultrasonic CySens sensor:

Patenterad sensor kapabel till konstant och pålitlig upptäckt utav objekt upp till 4 meter, sid sektionerna upptäcker objekt upp till 1,5 meter.

Avståndet för bromsning och stopp utav fordon kan ställas efter förarens behov, sensorerna för sidan kan sättas av/på.

Kombinationen utav central och sid sektionerna genererar möjligheter för sensorn att upptäcka objekt inom en 180° vinkel från fordonets bakända.

Advanced minimind display:

Advanced display, hjärnarn av systemet. Fungerar som en central enhet, tar emot inkommande signaler från sensorn och varnar föraren utav fordonet med både ljus- & ljussignaler. En mycket kompakt enhet (40x130x36mm), Vilket enkelt installeras synligt för föraren i hytten

Konsoler för montering

Safe&Alert erbjuder 3 olika förinställda konfigurationer vilket kan väljas efter förarens behov. Varje konfiguration har förbestämda avstånd för dektektorerna