LSA paketet begränsar farten på ett fordon som rör sig genom olika delar i områder/lokalen.

Produktbeskrivning

Detta system är speciellt framtagen för att sänka farten på fordon som rör sig i områden som delas med fotgängare eller andra fordon.
Målet med LSA paketet är att förebygga olyckor på arbetsplatsen genom hastighetsbegränsningar.
Fordon uttrustade med LSA systemet identiferar automatiskt vilken zon de befinner sig i och justerar hastighetsbegränsningarna av fordonet.
Paketlösningen (LSA) andvänder sig utav en panel med reflekterande kodade band, placerade i taket över dörrar eller områden där hastigheten begränsas. När fordonet rör sig under panelen avkodar sensorn hastighetsbegränsingen och aktiverar fordonets relä motsvarande till fartzonen.
Det är möjligt att bestämma två olika typer av zoner: Hög och Lågfart.
Hastighetsbegränsningarna kan sättas på fordonet själv.


EGENskaper
 • Fartbegränsning i önskat område
 • Enkel installation
 • Tåliga och robusta komponenter

Fördelar
 • Ökad säkerhet
 • Förbättrade trafikregler och respekt för hastighet
 • Automatiskt begränsa hastigeten
 • Minskad skada gjord av fordon på området
 • Minskade fordonskador
 • Förebygger olyckor
 • Ökad säkerhet i kurvor och ramper
 • Fartbegränsningar där det endast är nödvändigt och inte skadar produktiviteten