• Rullklämma är avsedda för hantering av cylindriska varor.
  • Pappersrullklämmor fungerar med en lång hydrauliskt justerbar arm och en kort justerbar arm. Alla klämmor har ett rotationsområde på 360 ° kontinuerligt i båda riktningarna. Kontaktarmarna på armarna kan göras enligt kundens specifikationer. Det finns olika typer av beläggningar tillgängliga.
  • Ofta tillhandahålls den långa armen som en delad variant så att olika valsdiametrar kan hanteras samtidigt.
  • Betongrörsklämmor fungerar med en lång hydrauliskt justerbar arm och en kort manuellt justerbar arm. Rotationsområdet 360 ° är kontinuerligt i båda riktningarna.
  • Alla klämmor är seriellt utrustade med gummibelagda kontaktdynor.

Cylindrisk klämma (pappersrulleklämma)

Betongrörklämmor