används för pallfri hantering av tryckkänsliga elektriska hushållsapparater och konsumentelektronisk utrustning vid tillverkningsanläggningar och i lager.


Kartongklämmor 

Apparatklämmor (1 arm styv * 1 arm med en led)

Apparatklämmor (båda armarna är med en led)

Apparatklämmor (1 arm en led * 1 arm dubbel led)