PAS Systemet varnar föraren av fordonet när en fotgängare befinner sig inom valbart område, kan också varna fotgängare vid uppenbar fara.

Produktbeskrivning

Aktivt varningssystem framtaget för skydda fotgängare i industrimiljö där fordon finns i rörelse.
Pedestrian Alert System (PAS), varnar föraren med synlig ljussignal eller tillvald ljudsignal när en fotgängare med RFID tag eller transponder befinner sig valbart område mellan 1 till 6.5 meter.

Tillämpningsområden

Lastzoner där extern personal vistas, som möjligen inte har god kännedom runt området. Områden med dålig synlighet, korsningar där fotgängare och fordon möts, lagerhall med korridorer. Arbetsområden överlag som delas mellan fordon och fotgängare.


Egenskaper
  • Upptäcker gångtrafikanter i fordonets närhet
  • Bygger en virtuell "skyddszon" runt maskinen, där den kommuniserar trådlöst
  • Märkesoberonde
  • Enkel installation
  • Fungerar till alla typer av industrifordon

Fördelar
  • Ökad säkerhet i riskområden 
  • Ökad säkerhet för personal och experna besök på arbetsplatsen
  • Minskat antal olyckor och incidenter
  • Kan styra andra funktioner, ex. portar, VAS-projektor eller magnetlås