Motec kamerasystem för användning inom lager & logistik

Motec-kameraövervakningssystem inom logistik hjälper förare av truckar att röra sig säkrare och effektivare. Vägledda av Motec Heavy-Duty-kameror kan föraren uppfatta människor och andra föremål i maskinens riskzon tidigare. På detta sätt kan Motec-system spara liv, hjälpa människor och sänka kostnaderna.

Varför välja oss?
Kvalitet, pålitliga komponenter
Genomtänkta, praktiska lösningar
Individuella system - optimal anpassning till förare, fordon och applikation
Omfattande praktiska tester
Support för installation och idrifttagning

Exempel på användning: Frontlastare

Kamerasystem på frontlastare består av upp till tre kameror. En kamera är monterad på motvikt eller tak för att övervaka det bakre området. Den aktiveras automatiskt så snart föraren backar. Andra kameror finns på masten och på mastens nedre ytterkant för att ge utsikt över gången.

Fördelar:
Fri sikt in i gången, även med stor last
Backkamera aktiveras automatiskt
Minskade skador

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING: långgaffeltruck

Motec-kameror (gaffel- eller kompaktkameror) sitter på insidan av högergaffeln och är alltid i lastens höjd, vilket möjliggör snabb och pålitlig hantering av pallar i höga stallage. Siktvinkeln på 50 grader gör att föraren ser båda gafflarna.

Fördelar:
Inget blint ställe - färre olyckor
Snabb och lätt hantering av pallar i höga stallage
Minskade hanteringsskador

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING: Hamnkran

En motorzoomkamera ger kranföraren en tydlig bild av lastkroken. MC5200 är försedd med ett fäste som man hänger i den utåtriktade delen av kranen, vilket håller den vinkelrätt hela tiden. Operatören kan zooma in i lastningsområdet vid lastning och lossning av fartyget. Han kan se vilka laster han ska plocka upp och vem som rör sig eller står runt kroken. Det finns andra kameror som övervakar kritiska punkter såsom motor- / generatorutrymmet (överhettning, ulmande bränder etc.) och resvägen. En specialkontroll skickar kamerans signaler till verkets styrenheter eller bildskärmar via en CAN-buss.

Fördelar:
Direkt sikt vid fartygsskrov
Snabbare och mer tillförlitlig hantering
Förhindra stillestånd
Öppet gränssnitt - kompatibelt med CAN-bussregulator
Minskade olyckor

EXEMPEL PÅ ANVÄNDNING: containerhantering

En kamera är inställd på vridlåsen och möjliggör snabb och säker hantering av behållarna. Bilderna överförs till två färgskärmar så att föraren kan placera behållarna med millimeternoggrannhet. Som tillval kan systemet också utrustas med en backkamera.

Fördelar:
Snabbare och säkrare hantering
Exakt hämtning och lossning av containrar - positionering utan korrigering
Bättre överblick över huruvida vridlås behöver låsas

kontakt

Richard Fagerlund
Mobile: +46 733 32 76 60
richard.fagerlund@forkliftequipment.se