Collision Sentry Corner Pro är ett varningssystem för kollision som är utformat för att minska eller eliminera olyckor vid korsningar i t.ex. blinda hörn. När rörelse upptäcks på båda sidorna av hörnet, vilket skapar förutsättningar för en olycka, skickar Collision Sentry Corner Pro en visuell- och ljudvarning för att varna för närmande trafik och gångtrafik.

 • Utformad för att motstå tunga stötar
 • Robust metallkropp
 • 30 sek att installera- inga specialvertyg krävs
 • Enkel underhållning
 • Fungerande temp: +10..+40 °C
 • Transport klasser: Alla tillgängliga 
 • Distans indikator för dubbelpall längd gafflar
 • Hög visibilitet i dagsljus
 • Fungerar en lång tid - kort underhåll
 • Gjord i EU (Litauen)
 • 12 månader garanti

Med Höjdsensor
 • automatisk utlöst av höjdsensor
 • Stängs av automatiskt efter 2 minuter (utan vibrationer)

Med vibrationssensor
 • Utlöses av vibrationssensor
 • Stängs av automatiskt efter 2 minuter (utan vibrationer)

Med nyckel FOB
 • Utlöses av fjärrkontroll
 • Stängs av automatiskt efter 2 minuter (utan vibrationer)

Högre tempo
 • 30% högre hastighet hos kvalificerade truckförare

Säkerhet först
 • 80% högre säkerhet
 • 75% minskningar av olyckor (skada)

Lätt att Lära
 • 80% kortare tid för att utveckla färdigheter som junior truckförare