Avanserad Aktiv Backsensor

Produktbeskrivning
Här erbjuds en komplett säkerhetslösning i form utav ett aktivt system. En avancerad backsensor som upptäcker objekt. Systemet varnar föraren med både ljus och ljudsignaler samt bromsar och stannar fordonet om det krävs för att undvika kollision.
Tillämpning
Med hjälp utav Ultrasonic sensor placerad bak på fordonet upptäcks objekt som finns i kollisionszonen. Föraren utav fordonet varnas genom systemets avancerad MiniMind display, en kompakt enhet lokaliserad i förarhytten. Systemet kan varna med både ljus och ljudsignaler. Även bromsa och stanna fordonet om det krävs.

Kraftig
  • En kompakt kraftfull enhet erbjuder sensor att enkelt placeras i bakändan på fordonet

Justerbar
  • Egenskaper kan justeras efter användarns krav enkelt genom programvara. Med syfte att fungera i flertal arbetsmiljöer. Sensorns avstånd, ljus och ljudsignaler kan justeras enligt specifika krav och layout

pålitlig
  • Robust design, förstklassiga material och höggradig elektronik bidrar till att denna produkt är en extremt pålitlig proffessionell utrustning


Komponenter

Ultrasonic CySens sensor:

Patenterad sensor kapabel till konstant och pålitlig upptäckt utav objekt upp till 4 meter, sid sektionerna upptäcker objekt upp till 1,5 meter.

Avståndet för bromsning och stopp utav fordon kan ställas efter förarens behov, sensorerna för sidan kan sättas av/på.

Kombinationen utav central och sid sektionerna genererar möjligheter för sensorn att upptäcka objekt inom en 180° vinkel från fordonets bakända.

Advanced minimind display:

Advanced display, hjärnarn av systemet. Fungerar som en central enhet, tar emot inkommande signaler från sensorn och varnar föraren utav fordonet med både ljus- & ljussignaler. En mycket kompakt enhet (40x130x36mm), Vilket enkelt installeras synligt för föraren i hytten

Konsoler för montering
8 wires cable
kit med kontakter